PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     

NỘI QUY CƠ QUAN

     .ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN

     1. Làm việc có kế hoạch và đúng giờ giấc quy định. Chấp hành triệt để mọi sự phân công, điều động của cấp trên.

     2. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đoàn kết, giúp đơ đồng nghiệp.

     3. Hành vi, ngôn ngữ phải mẫu mực, trang phục chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm.

    4. Không hút thuốc, uống rượu, bia, nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.

    5. Luôn có ý thức tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

    6. Tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi do ngành và các tổ chức xã hội phát động.

   7. Kiên quyết đấu tranh với những tư  tưởng và hành vi sai trái, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

     II. ĐỐI VỚI  KHÁCH

     1.     Nhà trường chỉ tiếp khách trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ  sáu hàng tuần:

  • Buổi sáng từ :    7 giờ  đến 11 giờ
  • Buổi chiều từ : 13 giờ đến 17 giờ.

    2. Khách đến cơ quan phải liên hệ với bảo vệ để được hướng dẫn.

    3. Khách đến cơ quan trang phục phải chỉnh tề, thái độ phải lịch sự.

    4. Nhà trường không tiếp những người trang phục lố lăng, hành vi bất nhã, có hơi

     rượu trong người.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG