PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phú                                                                              

NỘI QUY HỌC SINH

          1. Đến trường đúng giờ quy định, nghỉ học phải viết đơn xin phép có chữ kí của cha, mẹ hoặc người đỡ đầu, không thôi học giữa chừng ( nếu thôi học giữa chừng mà không có lí do chính đáng, nhà trường không trả hồ sơ).

         2. Trước khi đến lớp phải chuẩn bị bài chu đáo theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn; không được gian lận trong học tập, kiểm tra , thi cử, tuyển sinh.

          3. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, giúp đỡ gia đình và tham gia công tác xã hội .

         4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

         5. Không uống rượu, bia, hút thuốc lá; không nghe, trả lời bằng điện thoại di động trong giờ hoc; không nói tục; không đánh nhau gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

         6. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện, chấp hành pháp luật của nhà nước.

         7. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành tốt luật lệ giao thông khi tham gia giao thông;

         8. Khi đi học không được tô son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc để trang điểm.

         9. Những điều quy định trên đây có tính chất bắt buộc. Mọi học sinh đều phải có trách nhiệm thực hiện tốt, nếu sai phạm thì tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xư lý kỷ luật .

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG